Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu trưng bày và giới thiệu nông sản, huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 157/KH-UBND
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Khu trưng bày và giới thiệu nông sản, huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 157-KH thu hồi đất giải phóng mặt bằng.pdf