Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 2)
Số ký hiệu văn bản 273/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2022
Ngày hiệu lực 08/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 (lần 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 273-qd-phan-bo-von.pdf
kem-273.xlsx