Về việc trưng tập huấn luyện viên, vận động viên và nhân viên phục vụ tham gia luyện tập, thi đấu Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 322/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/04/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc trưng tập huấn luyện viên, vận động viên và nhân viên phục vụ tham gia luyện tập, thi đấu Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, dân phòng năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 322-QD hội thi.pdf