Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 335/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 335-QĐ thí sinh đủ điều kiện.pdf
kèm 335.xlsx