V/v phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Địa bàn xã Chiềng Khoi - lần 2)
Số ký hiệu văn bản 340/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/04/2022
Ngày hiệu lực 30/04/2022
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt phương án giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Đường giao thông từ Chiềng Khoi - Phiêng Khoài, huyện Yên Châu (Địa bàn xã Chiềng Khoi - lần 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 340-QD-UBND phê duyệt dự án bồi thường.pdf