Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của UBND huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 09/TB-HĐTD
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung Triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp của UBND huyện năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Phạm Đức Long
Tài liệu đính kèm 09-Thông báo triệu tập thí sinh.pdf