Thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp UBND huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 08/TB-HĐTD
Ngày ban hành 30/04/2022
Ngày hiệu lực 30/04/2022
Trích yếu nội dung Thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự vòng 2 tuyển dụng viên chức sự nghiệp UBND huyện năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Phạm Đức Long
Tài liệu đính kèm 08- TB thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện.pdf
21.1-ds-du-dieu.pdf
kem-08.-danh-sach-thi-sinh-khong-du-dieu-kien.pdf