Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Yên Châu năm 2022 (lần 01)
Số ký hiệu văn bản 94/TB-UBND
Ngày ban hành 05/05/2022
Ngày hiệu lực 05/05/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Yên Châu năm 2022 (lần 01)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 94-TB đối thoại TTHC lần 1.pdf