V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 12 của UBND huyện khóa XXI
Số ký hiệu văn bản 888/UBND-VP
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung V/v giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 12 của UBND huyện khóa XXI
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 888-Giao PH thứ 2.pdf