Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 152/KH-UBND
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước huyện Yên Châu, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 152-KH cải cách hành chính.pdf