V/v Đính chính Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện
Số ký hiệu văn bản 122/TTHĐND-VP
Ngày ban hành 09/05/2022
Ngày hiệu lực 09/05/2022
Trích yếu nội dung V/v Đính chính Nghị quyết số 124/NQ-HĐND ngày 21/3/2022 của Hội đồng nhân dân huyện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 122-CV đính chính NQ 124.pdf