Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 368/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 368.QĐ Công nhận kết quả tuyển dụng-đã gộp.pdf