Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Văn hóa, Thông tin năm 2021
Số ký hiệu văn bản 70/QĐ-SNV
Ngày ban hành 28/01/2021
Ngày hiệu lực 28/01/2021
Trích yếu nội dung Về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lĩnh vực Văn hóa, Thông tin năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Nguyễn Minh Hòa
Tài liệu đính kèm 70-QĐ giao VH.pdf
kem-70-snv.pdf