Về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021
Số ký hiệu văn bản 80/QĐ-SNV
Ngày ban hành 29/01/2021
Ngày hiệu lực 29/01/2021
Trích yếu nội dung Về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Nguyễn Minh Hòa
Tài liệu đính kèm 80-QĐ sở nội vụ.pdf
kèm 80.pdf