Về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố năm 2021
Số ký hiệu văn bản 366/QĐ-SNV
Ngày ban hành 24/03/2021
Ngày hiệu lực 24/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Lĩnh vực Nội chính
Người ký duyệt Nguyễn Minh Hòa
Tài liệu đính kèm 366-QĐ mã định danh.pdf