Tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Số ký hiệu văn bản 174/KH-UBND
Ngày ban hành 20/05/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 174-KH ngày hội an ninh.pdf