Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2017-2022
Số ký hiệu văn bản 397/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/05/2022
Ngày hiệu lực 21/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 1, giai đoạn 2017-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 397-QĐ khen thưởng.pdf