Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 24/TB-HĐTD
Ngày ban hành 23/05/2022
Ngày hiệu lực 23/05/2022
Trích yếu nội dung Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 24. thông báo công nhận trúng tuyển_rotated.pdf