Về việc báo cáo công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm
Số ký hiệu văn bản 54/PNV
Ngày ban hành 10/05/2022
Ngày hiệu lực 10/05/2022
Trích yếu nội dung Về việc báo cáo công tác thi đua - khen thưởng 6 tháng đầu năm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phạm Đức Long
Tài liệu đính kèm CV 54. Về báo cáo khen thưởng 6 tháng.pdf