Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 436/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/06/2022
Ngày hiệu lực 03/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 436-QĐ thí sinh đủ và không đủ cấp xã.pdf
436.xlsx