Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-HĐTDCCX
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày hiệu lực 08/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã huyện Yên Châu năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 02-QD phe duyệt danh mục TL on cấp xã.pdf
Cơ quan ban hành