V/v đính chính thông tin trong danh mục tại liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/HĐTDCCX
Ngày ban hành 10/06/2022
Ngày hiệu lực 10/06/2022
Trích yếu nội dung V/v đính chính thông tin trong danh mục tại liệu ôn tập kỳ tuyển dụng công chức xã năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Phạm Đức Long
Tài liệu đính kèm 01 - đính chính.pdf