Tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thánh phố
Số ký hiệu văn bản 23/KH- TTHĐND
Ngày ban hành 08/06/2022
Ngày hiệu lực 08/06/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thánh phố
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 23-kh-tthdnd.pdf
Cơ quan ban hành