Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 02 (hình thức thi tuyển) kỳ tuyển dụng công chức xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 520/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/06/2022
Ngày hiệu lực 23/06/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 02 (hình thức thi tuyển) kỳ tuyển dụng công chức xã năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 520-QĐ thí sinh đủ điều kiện vòng 2.pdf
kem-520.xlsx