Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã (lần 1 năm 2022)
Số ký hiệu văn bản 203/KH-UBND
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày hiệu lực 24/06/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã (lần 1 năm 2022)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 203-KH đối thoại doanh nghiệp.pdf