Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Số ký hiệu văn bản 93/QĐ-TTg
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Vũ Đức Đam
Tài liệu đính kèm 93. QĐ TTG Chính phủ xếp hạng di tích.pdf