Điều chỉnh một số nội dung Nhị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 130/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2021
Ngày hiệu lực 28/06/2021
Trích yếu nội dung Điều chỉnh một số nội dung Nhị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 21/9/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 130-dieu-chinh-noi-dung-nq-87.pdf