Phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 131/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 131- NQ Phê chuẩn NS 2021.pdf