Phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị dự toán huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 132/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị dự toán huyện năm 2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 132-NQ Phê duyệt bổ sung chi NS 2021.pdf