Hoàn trả kinh phí chi dự phòng ngân sách cấp huyện đã tạm vay để hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/7/2021; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 133/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Hoàn trả kinh phí chi dự phòng ngân sách cấp huyện đã tạm vay để hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/2021/NQ-CP ngày 01/7/2021; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 133- NQ Hoàn trả nguồn KP chi dự phòng.pdf