Phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện
Số ký hiệu văn bản 134/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân vùng bị ảnh hưởng bởi dự án thủy điện
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 134-NQ Phân bổ phê duyệt KP.pdf