Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri
Số ký hiệu văn bản 136/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 136-NQ kết quả giải quyết các kiến nghị.pdf