Thông qua nội dung Thường trực hội đồng nhân dân huyện đã xem xét giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện từ sau kỳ họp thứ ba đến trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI
Số ký hiệu văn bản 137/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Thông qua nội dung Thường trực hội đồng nhân dân huyện đã xem xét giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện từ sau kỳ họp thứ ba đến trước kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 137-NQ thông qua ND TTHĐND đã xem xét.pdf