Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI
Số ký hiệu văn bản 138/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2022
Ngày hiệu lực 28/06/2022
Trích yếu nội dung Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 138-NQ Chương trình giám sát 2023.pdf