Về việc phê duyệt danh sách dự kiến trúng tuyển; không trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 620/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/07/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách dự kiến trúng tuyển; không trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức xã năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 620-QĐ trúng tuyển.pdf
ds-kem-620-qd.xlsx
Cơ quan ban hành