Giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 1434/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/07/2022
Ngày hiệu lực 18/07/2022
Trích yếu nội dung Giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hâu
Tài liệu đính kèm QĐ. 1434 Giao chỉ tiêu dịch vụ công TT.pdf