V/v ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 344/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Trích yếu nội dung V/v ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 344-QĐ ban hành mã định danh.pdf