Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 628/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/07/2022
Ngày hiệu lực 20/07/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức xã năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tuyển dụng
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 628-QĐ phe duyet ket qua tuyen dung.pdf
kèm 628.pdf