V/v ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Số ký hiệu văn bản 1543/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2022
Ngày hiệu lực 29/07/2022
Trích yếu nội dung V/v ban hành Kế hoạch điều tra xã hội học xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1543-QD điều tra xã hội.pdf