Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách
Số ký hiệu văn bản 979/TB-CAH
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung Công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Hiến
Tài liệu đính kèm 979. Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiểm soát.pdf