V/v phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở
Số ký hiệu văn bản 1821/SVHTT&DL-QLVH
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày hiệu lực 15/08/2022
Trích yếu nội dung V/v phối hợp tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả thông qua hoạt động văn hóa cơ sở
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Trần Tân Phong
Tài liệu đính kèm 1821. Phoi hop tuyen truyen van dong tham gia cuoc thi sang kien mo hinh pbgdpl.pdf
12651.pdf