Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 189/TB-UBND
Ngày ban hành 24/08/2022
Ngày hiệu lực 24/08/2022
Trích yếu nội dung Công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 189-TB công khai quy hoạch sử dụng đất.pdf
3. Kem Bao cao thuyet minh.pdf
3. Kem Ke hoach su dung dat.pdf
1593 -QĐ phê duyệt QHSD đất đến năm 2030, KHSD đất 2022.pdf