Kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 179/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 190/TB-UBND
Ngày ban hành 25/08/2022
Ngày hiệu lực 25/08/2022
Trích yếu nội dung Kết quả tiếp nhận, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia của tổ chức đấu giá tài sản theo Thông báo số 179/TB-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Đấu thầu Dự án
Người ký duyệt Lê Huy Phong
Tài liệu đính kèm 190-TB KQ lựa chọn nhà thầu.pdf