Quyết định số 1593/QĐ-UBND, ngày 06/8/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Yên Châu.
Số ký hiệu văn bản 1593/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/08/2022
Ngày hiệu lực 06/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định số 1593/QĐ-UBND, ngày 06/8/2022 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Yên Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1593 -QĐ phê duyệt QHSD đất đến năm 2030, KHSD đất 2022.pdf