Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026
Số ký hiệu văn bản 41/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 41-NQ du lịch.pdf