Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2022
Số ký hiệu văn bản 252/KH-UBND
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với Thanh niên trên địa bàn huyện năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - xã hội
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 252-KH đối thoại với thanh niên.pdf