V/v tổ chức kiểm tra kết quả khắc phục sau kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1852/UBND-NV
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung V/v tổ chức kiểm tra kết quả khắc phục sau kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lù Văn Cường
Tài liệu đính kèm 1852-Khắc phục sau KT CCHC.pdf
Cơ quan ban hành