Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 139/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 139-NQ bổ sung dự toán chi.pdf
kèm 139.pdf