Về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 141/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 141-NQ phân bổ vốn nghèo.pdf