Về việc phân bổ nguồn kinh phí kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021
Số ký hiệu văn bản 142/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 31/08/2022
Trích yếu nội dung Về việc phân bổ nguồn kinh phí kết dư ngân sách cấp huyện năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Chính trị
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm 142-NQ phân bổ nguồn.pdf
kèm 142.pdf